Object structure
Title:

Analiza kosztów specjalistycznych robót budowlanych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of the cost of specialized construction works

Creator:

Balicka, Anna

Subject and Keywords:

koszty ; branża budowlana ; specjalistyczne roboty budowlane ; costs ; construction industry ; specialized construction work

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 11-22

Abstrakt:

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy kosztów specjalistycznych robót budowlanych świadczonych przez przedsiębiorstwo branży budowlanej. Do napisania artykułu niezbędne były następujące metody badawcze: studia literaturowe, analiza i wnioskowanie. Zastosowano również studium przypadku. Badaniu poddane zostało małe przedsiębiorstwo działające na terenie Polski i wykonujące specjalistyczne usługi budowlane. Przedstawiono analizę specyfiki przedsiębiorstw świadczących specjalistyczne usługi budowlane oraz określono istotę tych usług. Przeanalizowano strukturę kosztów występujących w przedsiębiorstwach budowlanych wykonujących specjalistyczne prace budowlane. Wartością artykułu jest wyodrębnienie struktury kosztów występujących w przedsiębiorstwach budowlanych wykonujących specjalistyczne prace budowlane oraz określenie problemów, z jakimi zmagają się tego typu jednostki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.01

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: