Object structure
Title:

Dysfunkcje rachunku kosztów działań pomiotu świadczącego usługi powszechne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Dysfunction of activity based costing of a universal service entity

Creator:

Borowiec, Leszek

Subject and Keywords:

rachunek kosztów działań ; usługi powszechne ; menedżerski rachunek kosztów ; activity based costing ; universal services ; activity based management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 32-40

Abstrakt:

Część podmiotów gospodarczych funkcjonuje w gospodarce rynkowej w ramach tzw. rynków regulowanych. Regulacja danej części rynku, najczęściej związana jest z dostarczaniem usług określanych mianem powszechnych. Celem artykułu jest ocena stosowanego przez operatora pocztowego rachunku kosztów działań w kontekście przydatności do szacowania kosztów usług powszechnych oraz niepowszechnych (biznesowych), uwzględniając fakt wykorzystania jednego systemu rachunku kosztów dla obu obszarów działalności. Połączenie w jeden system kalkulacji kosztów na potrzeby regulacyjne i biznesowe może w praktyce nastręczać wielu problemów z jakością pozyskiwanych informacji, głównie wynikających z dysfunkcji stosowanego rachunku kosztów. Artykuł zawiera konkluzję, iż nie jest możliwe stosowanie rachunku kosztów działań wg wymagań regulatora, który jednocześnie spełniałby pełne oczekiwania w zakresie informacji zarządczej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.03

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: