Object structure
Title:

Wpływ konsolidacji na ocenę grupy kapitałowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The effect of consolidation on the capital group assessment

Creator:

Chłodnicka, Halina

Subject and Keywords:

grupa kapitałowa ; konsolidacja ; jednostka dominująca ; capital group ; consolidation ; parent entity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 41-52

Abstrakt:

Zarządzanie jest procesem, który decyduje o efektywności działalności gospodarczej oraz o perspektywach rozwoju przedsiębiorstwa. Obecnie kierownictwo jednostki gospodarczej często decyduje o łączeniu podmiotów gospodarczych lub o przyłączeniu przedsiębiorstwa do grupy kapitałowej. Zarządzanie grupą kapitałową wymaga doświadczenia i wysokich kwalifikacji. Nieodłącznym elementem dokumentacji grupy kapitałowej jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Celem artykułu jest ocena, czy konsolidacja sprawozdań finansowych wpływa na poprawę wskaźników podmiotów w grupie w porównaniu z oceną jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki dominującej. Czy to „jednostka dominująca” poprawia wyniki całej grupy. Obiektem badań jest grupa kapitałowa Asseco Poland oraz jej jednostka dominująca. Dokonano analizy literatury przedmiotu, przeanalizowano sprawozdania finansowe za lata 2010, 2014, 2015. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż wszystkie wskaźniki mieszczą się w normach i praktycznie są idealne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.04

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: