Object structure
Title:

Raportowanie wewnętrzne kosztów outsourcingu w przedsiębiorstwie usługowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Internal reporting of outsourcing costs in service provider

Creator:

Gogół, Kinga ; Kes, Zdzisław

Subject and Keywords:

raportowanie zarządcze ; usługi medyczne ; outsourcing ; management reporting ; medical services

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 78-88

Abstrakt:

W artykule podjęto zagadnienia budowy systemu raportowania zarządczego na przykładzie spółki sektora medycznego, która stanęła przed dylematem outsourcingu i insourcingu usług medycznych. Z uwagi na rozwijający się rynek oraz ograniczone zasoby badane przedsiębiorstwo przyjęło model biznesowy polegający na zlecaniu usług na zewnątrz. To doprowadziło do wzrostu kosztów, a w konsekwencji do spadku rentowności. W związku z potrzebą poprawy sytuacji finansowej wdrożono system raportowania wewnętrznego odnośnie do kosztów usług medycznych. Zdefiniowano potrzeby informacyjne, źródła danych oraz użytkowników informacji, a także dokonano wyboru platformy informatycznej. Najlepszym rozwiązaniem dla badanego podmiotu okazała się aplikacja arkuszowa wykorzystująca MS Excel. Funkcje arkusza kalkulacyjnego, takie jak tabele czy wykresy przestawne połączone z językiem VBA oraz SQL, pozwoliły na stworzenie aplikacji dostarczającej w sposób automatyczny istotnych informacji poszczególnym użytkownikom

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.07

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: