Object structure
Title:

Paradygmat nakładów a paradygmat użyteczności w ocenie dokonań i w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cost principle vs. utility principle in the measurement of the financial standing and the management assessment process in the company

Creator:

Jędrzejczyk, Marcin

Subject and Keywords:

produktywność pracy ; zyskowność ; pomiar dokonań ; wymiary rachunkowości ; labour productivity ; profitability ; performance measurement ; accounting dimensions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 99-105

Abstrakt:

Domenę rachunkowości stanowi przede wszystkim okresowy pomiar rezultatów działalności gospodarczej. Na wynik raportowany przez podmiot gospodarczy duży wpływ mają modele wyceny stosowane w bilansie jednostki. Sprawozdania finansowe stanowią w największym stopniu podstawę oceny poziomu zarządzania jednostką gospodarczą. Celem prowadzonych rozważań jest prezentacja metodologii pomiaru w rachunkowości oraz wykazania sprzężenia zwrotnego stosowanych modeli wyceny w kontekście oceny kondycji finansowej jednostki gospodarczej oraz późniejszej oceny poziomu zarządzania przy użyciu klasycznych mierników, takich jak: zysk, rentowność sprzedaży, rentowność aktywów czy też wskaźniki zadłużenia. Różnice powstające w wyniku zastosowania różnych modeli wyceny wywodzących się z odmiennych paradygmatów powinny być brane pod uwagę przez oceniających pracę menedżerów oraz inwestorów oceniających kondycję finansową podmiotu gospodarczego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.09

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: