Show structure

Title:

Uczestnictwo w sieci jako czynnik wzrostu innowacyjności i droga ku elastycznej organizacji

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Participation in the network as an innovation growth factor and the way towards a flexible organization

Creator:

Nogalski, Bogdan ; Niewiadomski, Przemysław

Subject and Keywords:

sieciowość ; innowacyjność ; elastyczność ; zarządzanie siecią przedsiębiorstw ; networking ; innovation ; flexibility ; management of business network

Description:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 3, s. 20-30

Abstrakt:

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia kreowanych przez wytwórcę powiązań sieciowych jako atrybutu sprzyjającego jego innowacyjności produktowej i – co za tym idzie – wzrostowi elastyczności implementacyjnej. Osiągnięcie założonego celu jest możliwe poprzez realizację celów cząstkowych, do których autorzy zaliczają: analizę i usystematyzowanie celowo wyselekcjonowanego dorobku teoretycznego plasującego się w obszarze zarządzania innowacyjnością oraz sieciowością współczesnych przedsiębiorstw, badanie nakierowane na ustalenie, jakie powiązania na rynkach poddanych ocenie są istotne z punktu przyjętych przez wytwórcę celów i założeń oraz jakie jest ich znaczenie w kontekście innowacyjności i elastyczności implementacyjnej. Zaprezentowany zostanie również konkretny przypadek uczestnictwa w sieci, które stanowiło kluczowy czynnik wzrostu innowacyjności i elastyczności poddanego badaniu wytwórcy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2017.3.04

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 3

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu