Object structure
Title:

Rola kryterium aktywności w dyskryminacyjnych metodach oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of the activity criterion in discriminatory methods for assessing the bankruptcy risk for a company

Creator:

Kitowski, Jerzy

Subject and Keywords:

wskaźniki aktywności ; metody dyskryminacyjne ; kondycja finansowa ; activity ratios ; discriminatory methods ; financial standing

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 126-135

Abstrakt:

Badaniami objęto 80 polskich modeli dyskryminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli kryterium oceny wskaźników aktywności. Dominuje w nich tradycyjny sposób ujęcia tych wskaźników. W badanych modelach najczęściej (29 razy) występują wskaźniki rotacji aktywów, natomiast w co czwartym modelu nie występują, jako zmienne, wskaźniki aktywności. Analiza równań dyskryminacyjnych badanych modeli wykazała, że w kilku modelach występuje brak zgodności pomiędzy znakiem arytmetycznym wyznacznika równania dyskryminacyjnego a charakterem ekonomicznym danej zmiennej (stymulanta bądź destymulanta), co może prowadzić do wypaczenia diagnozy. Krytycznie odniesiono się do dominującego w literaturze przedmiotu poglądu o uniwersalności sektorowej modeli dyskryminacyjnych. Jak potwierdziły wyniki badań, ranga wskaźników analizy finansowej w modelach dyskryminacyjnych zależy od przynależności sektorowej danego przedsiębiorstwa, co przeczy tezie o uniwersalności tych modeli

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.12

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: