Object structure
Title:

Rachunek kosztów na potrzeby zrównoważonego rozwoju w rolnictwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cost accounting for sustainable development in agriculture

Creator:

Kondraszuk, Tomasz

Subject and Keywords:

rolnictwo ; rachunek kosztów ; zrównoważony rozwój ; TDABC ; agriculture ; cost accounting ; sustainable development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 136-144

Abstrakt:

Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju w kontekście możliwości doskonalenia rachunku kosztów w rolnictwie przy wykorzystaniu dorobku teorii ogólnej rachunkowości zarządczej (ekonomiki przedsiębiorstw) ze szczególnym uwzględnieniem TDABC. Dotychczasowe obawy, dotyczące niemożności przenoszenia zasad rachunku kosztów z działalności pozarolniczej do rolnictwa nie potwierdzają się. Wyniki badań modelowych zastosowania nowoczesnych koncepcji rachunków kosztów w rolnictwie na przykładzie TDABC dają pozytywne rezultaty. Dodatkowe ograniczenia wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju nie zmieniają tego faktu. Należy przyjąć, że wnioski co do innych koncepcji, takich jak rachunek kosztów docelowych z opcją KAIZEN, rachunek kosztów cyklu życia produktu, rachunek kosztów TQM czy też zasobowo- procesowy rachunek kosztów (ZPRK), będą podobne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.13

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: