Object structure
Title:

Ujmowanie kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych w księgach rachunkowych – studia literaturowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Recognition of activities’ costs in water and sewerage companies in accounting books – literature studies

Creator:

Kotapski, Roman

Subject and Keywords:

koszty ; ewidencja kosztów ; przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ; costs ; recognition of cities ; evidence of costs ; water and sewerage company

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 145-156

Abstrakt:

Artykuł został poświęcony ujmowaniu kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w literaturze polskiej. Analizowana dostępna literatura w zakresie ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest bardzo uboga. Przeprowadzone badania wskazują w zasadzie jej brak. Mimo że usługi realizowane przez te przedsiębiorstwa należą do powszechnych na terenie kraju. Dostępne nieliczne publikacje nacechowane są wzorcami rachunkowości finansowej opartej na wzorcowych zakładowych planach kont oraz klasycznej rachunkowości, tj. nakierowanej na potrzeby sprawozdawczości bilansowej i podatkowej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modeli ewidencji kosztów działalności polskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych prezentowanych w polskiej literaturze. W tym celu dokonano analizy dostępnej literatury krajowej w tym zakresie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.14

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: