Object structure
Title:

Rola systemów wczesnego ostrzegania w procesie podejmowania decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of early warning systems in decision making about the restructuring processes

Creator:

Kowalak, Robert

Subject and Keywords:

systemy wczesnego ostrzegania ; restrukturyzacja ; upadłość ; early warning systems ; restructuring process ; bankruptcy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 157-166

Abstrakt:

Artykuł przedstawia rolę systemów wczesnego ostrzegania w podejmowaniu decyzji związanych z podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Systemy wczesnego ostrzegania odgrywają coraz większą rolę w podejmowaniu decyzji związanych z upadłością. Wdrożona ustawa Prawo restrukturyzacyjne ma umożliwić przedsiębiorcom mającym kłopoty finansowe kontynuowanie działalności. Celem artykułu jest pokazanie, jak wykorzystać systemy wczesnego ostrzegania w podjęciu decyzji, czy przedsiębiorstwo może być restrukturyzowane, czy powinno być zgłoszone do upadłości. W artykule zaprezentowano istotę restrukturyzacji, systemów wczesnego ostrzegania oraz propozycje związane z zastosowaniem systemów wczesnego ostrzegania w procesie podjęcia decyzji restrukturyzacji oraz upadłości. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa, indukcja, dedukcja, analiza aktów prawnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.15

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: