Object structure
Title:

Rachunek kosztów docelowych klienta w przedsiębiorstwie handlowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Customer’s target cost accounting in commercial company

Creator:

Lew, Grzegorz

Subject and Keywords:

rachunek kosztów ; koszty ; klient ; koszty docelowe ; cost accounting ; costs ; customer ; target costs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 199-208

Abstrakt:

Rachunek kosztów klienta jest narzędziem, które ma za zadanie optymalizować rentowność relacji z klientami. Każde przedsiębiorstwo handlowe może wdrożyć i prowadzić taki rachunek kosztów. Jednak stopień złożoności rachunku kosztów klienta będzie determinował możliwość stosowania danego modelu rachunku kosztów klienta w konkretnym przedsiębiorstwie. Jedną z możliwości jest integracja obecnie stosowanych rozwiązań z rachunkiem kosztów klienta. W artykule przedstawiono model zintegrowanego rachunku kosztów klienta z rachunkiem kosztów docelowych. Celem artykułu jest poddanie analizie i wskazanie możliwości integracji rachunku kosztów klienta z rachunkiem kosztów docelowych w przedsiębiorstwach handlowych. W opracowaniu wykorzystano krytyczną analizę literatury, dedukcję oraz modelowanie, które w naukach społecznych jest substytutem doświadczenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.19

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: