Object structure
Title:

Koszty implementacji jako bariera innowacji produktowych w świetle strategii dyferencjacji – studium przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Costs of implementation as a barrier to product innovation in the light of differentiation strategy ‒ case study

Creator:

Nogalski, Bogdan ; Niewiadomski, Przemysław

Subject and Keywords:

koszty implementacji ; elastyczność ; strategia dyferencjacji ; bariera implementacji ; costs of implementation ; flexibility ; differentiation strategy ; implementation barrier

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 286-303

Abstrakt:

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia ponoszonych przez wytwórcę kosztów implementacji nowego wyrobu jako bariery innowacji produktowych. Osiągnięcie tak postawionego celu jest możliwe poprzez analizę wybranego przypadku implementacji, który potwierdza, że związane z nią koszty – wskutek niewielkiej serii produkcji – mogą implikować sytuację, w której następuje ograniczenie zysku lub nawet strata, co w perspektywie krótkoterminowej stanowi przesłankę o jej zaniechaniu. W ramach badań uzyskano także odpowiedź na pytanie: czy ilość implementowanych przez wytwórcę wyrobów jest pochodną – posiadanych przez niego – zdolności technologicznych odzwierciedlonych w możliwości pozyskania i wykorzystania nowej technologii wytwarzania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.27

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: