Object structure
Title:

Ukryte koszty zapasów leków i materiałów medycznych w szpitalach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Hidden costs of drugs stocks and medical supplies in hospitals

Creator:

Orliński, Ryszard

Subject and Keywords:

szpital ; koszty działalności szpitala ; koszty zapasów ; hospital ; hospital operating costs ; inventory costs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 314-325

Abstrakt:

Gospodarowanie zapasami leków i materiałów medycznych w szpitalach jest szczególnie ważne, gdyż powoduje powstawanie kosztów. Celem artykułu jest przedstawienie ukrytych kosztów zapasów leków i materiałów medycznych z ewentualną możliwością ich minimalizowania. NFZ finansuje realizowane świadczenia zdrowotne, a nie koszty utrzymania szpitala, a w związku z tym szpital jest głęboko zainteresowany możliwościami ograniczania kosztów niebędących kosztami świadczonych usług medycznych. Na potrzeby artykułu dokonano analizy literaturowej w tym zakresie oraz przeprowadzono badania dotyczące tworzenia i utrzymywania zapasów leków i materiałów medycznych w szpitalach. Wynik przeprowadzonych badań wskazuje, że istnieją koszty ukryte utrzymywanych zapasów, które można minimalizować przy utrzymaniu stałej gotowości szpitala do realizowania świadczeń zdrowotnych. Oryginalnością artykułu jest badany obszar, który rzadko jest opisywany w publikacjach dotyczących funkcjonowania szpitali

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.29

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: