Object structure
Title:

Benchmarking w dokumentacji cen transferowych – wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Benchmarking in transfer pricing documentation – chosen aspects

Creator:

Rzeszutek, Małgorzata ; Szydełko, Łukasz

Subject and Keywords:

ceny transferowe ; dokumentacja cen transferowych ; benchmarking ; transfer pricing ; transfer pricing documentation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 354-363

Abstrakt:

Przedsiębiorstwa często wykonują transakcje ze swoimi podmiotami powiązanymi. Jeżeli przekroczą z nimi w 2017 r. 2 mln euro przychodów (kosztów) rachunkowych, będą zobligowane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2017. W przypadku przekroczenia kwoty 10 mln euro podatnicy dodatkowo będą musieli przeprowadzić analizę danych porównawczych. Może ona odbywać się poprzez porównanie wewnętrzne lub zewnętrzne. Benchmarking wewnętrzny ma za zadanie wspomagać tzw. porównanie wewnętrzne poprzez gromadzenie odpowiednich danych oraz ich systematyzację. Natomiast benchmarking zewnętrzny powinien być wykorzystany w przypadku transakcji (innych zdarzeń) wykonywanych pomiędzy innymi (niezależnymi) podmiotami. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania benchmarkingu w analizie danych porównawczych. Realizacja tak postawionego celu wiązała się z wykorzystaniem krytycznego przeglądu literatury i przepisów prawnych jako metod badawczych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.32

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: