Object structure
Title:

Przegląd klasyfikacji kosztów jakości – ujęcie teoretyczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Review of the classifications of quality costs – theoretical approach

Creator:

Sadkowski, Wojciech ; Kołodziejczuk, Bartosz

Subject and Keywords:

jakość ; klasyfikacja ; koszty jakości ; quality ; classification ; quality costs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 364-375

Abstrakt:

Artykuł dotyczy problematyki identyfikacji i podziału kosztów jakości w przedsiębiorstwach. Koszty te stanowią najważniejszą część rachunku kosztów jakości – narzędzia wykorzystywanego do efektywnego zarządzania nimi. Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych klasyfikacji kosztów jakości. Pierwsza część pracy zawiera historyczny zarys pierwszych podziałów kosztów jakości. W drugiej i trzeciej części autorzy skupiają się na nowych podejściach do klasyfikacji tych kosztów oraz prezentacji współczesnych modeli. Obiektem badań są koszty jakości występujące w przedsiębiorstwach. W opracowaniu autorzy zastosowali metodę krytycznej analizy piśmiennictwa naukowego z zakresu zarządzania jakością i rachunkowości oraz wykorzystano metody indukcji i dedukcji. Podsumowaniem artykułu jest wskazanie przez autorów uniwersalnej klasyfikacji kosztów jakości dla przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.33

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: