Object structure
Title:

Wykorzystanie taksonomicznego miernika rozwoju w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The application of taxonomic measure of development to the evaluation of financial condition of enterprises

Creator:

Skoczylas, Wanda ; Batóg, Barbara

Subject and Keywords:

ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw ; taksonomiczny miernik rozwoju ; działy sekcji przetwórstwo przemysłowe ; evaluation of financial condition of enterprises ; taxonomic measure of development ; department of industrial processing section

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 387-397

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja walorów i możliwości wykorzystania taksonomicznego miernika rozwoju w konstrukcji wielokryterialnego rankingu przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw zakwalifikowanych do działów w sekcji C Przetwórstwo przemysłowe z punktu widzenia ich bieżącej sytuacji finansowej. W badaniu wykorzystano publikację wskaźników sektorowych za rok 2014, przygotowaną przez Komisję Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wspólnie z InfoCredit, metody statystyczne, tj. analizę korelacji oraz taksonomiczny miernik rozwoju. W wyniku przeprowadzonego badania powstał ranking działów w sekcji C dla roku 2014 z punktu widzenia ich sytuacji finansowej. Otrzymane wyniki mogą być też podstawą badań porównawczych pozycji zajmowanej przez dział z punktu widzenia rentowności, płynności finansowej, sprawności działania oraz niezależności finansowej. Konstrukcja rankingów dla kolejnych lat może być przedmiotem badań dynamicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.35

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: