Object structure
Title:

Wybrane problemy pomiaru dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected problems of the performance measurement in local government units

Creator:

Szołno, Olga

Subject and Keywords:

pomiar dokonań ; efektywność ; skuteczność ; mierniki ; sektor publiczny ; performance measurement ; effectiveness ; efficiency ; measures ; public sector

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 408-418

Abstrakt:

Pomiar dokonań jest istotnym instrumentem szeroko pojętego zarządzania i dlatego powinien funkcjonować w każdej jednostce, niezależnie, czy zalicza się ona do sektora prywatnego czy publicznego. Pozwala on monitorować efektywność i skuteczność – zagadnienia, które są niezwykle ważne dla jednostek sektora finansów publicznych. Kluczowym, a zarazem najbardziej problematycznym elementem pomiaru dokonań, są mierniki. Błędy w ich konstrukcji mogą bowiem doprowadzić do podjęcia niewłaściwych decyzji. Celem artykułu jest zaprezentowanie od strony teoretycznej znaczenia pomiaru dokonań, scharakteryzowanie rozwiązań praktycznych stosowanych w tym zakresie w wybranym urzędzie miasta oraz próba ich oceny. Osiągnięcie celu wymagało przeglądu literatury przedmiotu, dokonano analizy dokumentacji wewnętrznej dotyczącej systemu pomiaru dokonań, ponadto przeprowadzono indywidualne i grupowe wywiady pogłębione oraz zastosowano metodę obserwacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.37

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: