Object structure
Title:

Instytucje mikrofinansowe na rynku usług finansowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Microfinance institutions on the financial services market

Creator:

Alińska, Agnieszka

Subject and Keywords:

mikrofinanse ; usługi finansowe ; microfinance ; financial services

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 24-36

Abstrakt:

Rozwój rynku usług alternatywnych stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty produktowo-usługowej banków i przyczynia się do wprowadzania na rynku usług finansowych zupełnie nowych typów i rodzajów usług dostarczanych przez podmioty spoza klasycznego sektora bankowego. Jednym z takich alternatywnych sektorów dostarczających usług finansowych są mikrofinanse. Analiza doświadczeń międzynarodowych i ocena wpływu sektora mikrofinansowego na funkcjonowanie oraz wewnętrzną organizację systemu finansowego, ekonomicznego i społecznego kraju wskazuje, iż występują liczne przykłady działalności instytucji, które mogą być kwalifikowane do kategorii instytucji mikrofinansowych, a usługi przez nie dostarczane cieszą się coraz większą popularnością i uznaniem. Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie istoty i znaczenia mikrofinansów na rynku usług finansowych poprzez identyfikację podstawowych rodzajów usług i kanałów ich dystrybucji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.02

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: