Object structure
Title:

Rola i wykorzystanie audytu środowiskowego we wspieraniu zrównoważonego rozwoju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role and the use of environmental audit in supporting Sustainable Development

Creator:

Bartoszewicz, Anna

Subject and Keywords:

audyt środowiskowy ; zrównoważony rozwój ; system zarządzania środowiskowego ; EMAS ; ISO 14001 ; environmental audit ; sustainable development ; Environmental Management System

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 37-46

Abstrakt:

Zrównoważony rozwój w ogólnym pojęciu oznacza równowagę pomiędzy rozwojemgospodarczym a ochroną środowiska. Wsparciem tej koncepcji jest m.in. system zarządzaniaśrodowiskowego, który wdrożony w struktury jednostki umożliwia nadzorowaniei ocenę wpływu działalności organizacji na środowisko. Jego implementacja nie jest jednakwystarczająca, wymaga on bowiem cyklicznej diagnozy pod kątem prawidłowości funkcjonowania.Rozwiązanie w tym zakresie stanowi audyt środowiskowy. Celem artykułu jestwskazanie audytu środowiskowego jako głównego narzędzia oceny funkcjonowania systemuzarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie oraz mechanizmu wspierającego koncepcjęzrównoważonego rozwoju. Przedstawiono ideę i etapy procesu audytu środowiskowegow ujęciu modelowym, opierając rozważania o teorie naukowe i akty prawne w przedmiotowymzakresie. Audyt środowiskowy zapewnia systematyczną i obiektywną ocenę organizacji podkątem jej zarządzania i procesów stworzonych w celu ochrony środowiska, a także harmonizujerównowagę pomiędzy działalnością przedsiębiorstwa a środowiskiem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.03

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: