Object structure
Title:

Przyczynek do oceny przejrzystości programu pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

A contribution to the assessment of the transparency of state aid programme for electricity generators

Creator:

Borys, Grażyna ; Krawiec, Wojciech

Subject and Keywords:

jawność ; przejrzystość ; pomoc publiczna ; wytwórcy energii elektrycznej ; openness ; transparency ; public support ; electricity generators

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 57-69

Abstrakt:

Celem artykułu jest podjęcie próby analizy i oceny przejrzystości fakultatywnego programu pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej na lata 2013-2019, będącego instrumentem realizacji europejskiej, a zatem i polskiej, polityki klimatycznej w horyzoncie do 2020 r. w ramach EU ETS (European Union’s Emission Trading System). W pierwszej części artykułu zreferowane zostały podstawy prawne i zawartość wzmiankowanego programu, a przedmiotem jego drugiej i kolejnych części jest odpowiednio wskazanie kryteriów oceny programu przez opinię publiczną i rynki, źródeł informacji publicznych o programie oraz analiza jego przejrzystości poprzez system regulacji, ujawnień pomocy i raportów. W analizie posłużono się metodą jednostkowego studium przypadku (single case study), ponieważ wymagała ona pewnej narracji, opisu okoliczności i przyczyn interwencji państwa w sektor elektroenergetyczny w drodze udzielenia pomocy wytwórcom energii elektrycznej, jej celów, efektów i kosztów, czyli tzw. badania kontekstowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.05

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: