Object structure
Title:

Spółki energetyczne w indeksach CSR na przykładzie indeksu RESPECT

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Energy companies in CSR indices on the example of RESPECT index

Creator:

Czekaj, Zuzanna ; Przybylska-Kapuścińska, Wiesława

Subject and Keywords:

spółki energetyczne ; CSR ; indeks RESPECT ; energy companies ; RESPECT index

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 81-90

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza obecności spółek wytwarzających i sprzedających energię elektryczną w indeksach społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) na przykładzie indeksu RESPECT. Zakłada się, że spółki te coraz częściej wchodzą w skład indeksów CSR. W artykule przedstawiono konstrukcję wybranych indeksów społecznej odpowiedzialności biznesu ze szczególnym uwzględnieniem czynników środowiskowych. Na przykładzie polskiego indeksu RESPECT omówiono zasady klasyfikacji spółek do indeksu oraz zwrócono uwagę na specyfikę relacji z interesariuszami polskich spółek energetycznych. Następnie przedstawiono zalety wdrożenia idei społecznej odpowiedzialności biznesu w spółkach energetycznych. Na końcu przedstawiono skład indeksu RESPECT oraz dokonano przeglądu znajdujących się w nim spółek produkujących i sprzedających energię elektryczną. Dla występujących w nim spółek podjęto próbę utworzenia ich profilu odpowiedzialności społecznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.07

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: