Object structure
Title:

Raportowanie zrównoważonego rozwoju miast a norma ISO 37120

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Reporting of sustainable development of cities according to ISO 37120

Creator:

Fijałkowska, Justyna ; Aldea, Teresa

Subject and Keywords:

raportowanie ; zrównoważony rozwój ; norma ISO 37120 ; reporting ; sustainable development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 174-184

Abstrakt:

Miasta odgrywają istotną rolę w rozwoju i postępie cywilizacyjnym, wpływają w znacznym stopniu na swoje otoczenie. Ten wpływ może być pozytywny, ale też niekorzystny. Dlatego tak ważny jest przemyślany i zrównoważony rozwój miast, a dokonania realizowane w ramach tego rozwoju powinny podlegać pomiarowi, monitorowaniu i raportowaniu. O sukcesie miast decyduje m.in. transparentny sposób komunikowania działań, który można realizować poprzez raport zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest podkreślenie zasadności raportowania zrównoważonego miast i wskazanie normy ISO 37120 jako istotnego wyznacznika dla zawartości informacyjnej takiego raportu. Przyjęta metodologia to studia literatury, dedukcja oraz analiza normy ISO 37120. We wnioskach wskazano korzyści, jakie miasto może osiągnąć poprzez aplikację normy. W pracy przyjęto normatywne podejście mające na celu wskazanie obszarów, w których najbardziej potrzebne są zmiany, i gdzie są one wykonalne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.16

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: