Object structure
Title:

Wykorzystanie narzędzi analizy finansowej w badaniu zagrożenia kontynuacji działalności spółek notowanych na NewConnect

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Use of financial analysis tools in examining the risk of going concern of companies listed on NewConnect

Creator:

Goldmann, Katarzyna ; Zimnicki, Tomasz

Subject and Keywords:

sprawozdanie finansowe ; kontynuacja działalności ; analiza wstępna ; analiza wskaźnikowa ; financial statement ; going concern ; preliminary analysis ; ratio analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 195-205

Abstrakt:

Jednostki gospodarcze we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego stwierdzają, czy zasada kontynuacji działalności została zachowana. W przypadku większych podmiotów stwierdzenie to musi zostać zweryfikowane przez biegłych rewidentów, którzy powinni wykorzystać do tego narzędzia analizy finansowej – analizę wstępną i wskaźnikową. Artykuł prezentuje wyniki badań w zakresie zastosowania tych narzędzi przez biegłych rewidentów przy ocenie zagrożenia kontynuacji działalności. Badaniu poddano roczne raporty okresowe za rok 2014 spółek notowanych na NewConnect, z których wynika, że użycie narzędzi zarówno analizy wstępnej, jak i wskaźnikowej jest zaskakująco niskie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.18

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: