Object structure
Title:

Nowe instrumenty finansowania współpracy między samorządami w ramach programowania i realizacji polityki regionalnej w latach 2014-2020

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

New financing tools for co-operation between self-governments in the framework created for programming and implementation of regional policies for the period 2014-2020

Creator:

Kogut-Jaworska, Magdalena

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; finanse samorządowe ; finanse UE ; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ; Kontrakt Samorządowy ; local self-government ; local governemnt finances ; UE funds ; integrated territorial investment ; local self-government contract

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 238-247

Abstrakt:

Jednym z najważniejszych założeń nowej polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jest potraktowanie jako priorytetowego podejścia terytorialnego. Nowe instrumenty zaproponowane w pakietach legislacyjnych UE w swym założeniu mają usprawnić wykorzystanie środków unijnych, przyczynić się do tego, by w nowej perspektywie były bardziej efektywnie wykorzystane. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i zakresu nowych instrumentów finansowania współpracy między samorządami w ramach programowania i realizacji polityki regionalnej oraz dokonanie próby oceny korzyści i ograniczeń związanych z ich wdrożeniem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.22

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: