Object structure
Title:

System rachunkowości a pomiar efektywności publicznego finansowania oświaty w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Accounting system vs. measuring the efficiency of public financing of education in Poland

Creator:

Nucińska, Joanna

Subject and Keywords:

finansowanie oświaty ; efektywność ; budżet zadaniowy ; rachunkowość budżetowa ; financing of education ; efficiency ; performance budget ; budgetary units accounting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 325-336

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja systemu rachunkowości jednostek oświatowychjako źródła informacji dla budżetu zadaniowego, będącego narzędziem pomiaru efektywnościpublicznego finansowania zadań w Polsce. Obiekt badań stanowiły wymogi prawnewobec systemu rachunkowości jednostek oświatowych oraz wymogi budżetu zadaniowegodotyczące informacji finansowych generowanych przez system rachunkowości. Dokonanokrytycznej analizy aktów prawnych i literatury, przeprowadzono analizę opisową oraz przedstawionostudium przypadku dla m.st. Warszawy. Zidentyfikowano najważniejsze obszarydostosowania systemu ewidencyjnego rachunkowości jednostek oświatowych dla potrzebpomiaru efektywności publicznego finansowania oświaty w Polsce przy pomocy budżetu zadaniowego.Zaprezentowano też rozwiązania w tym zakresie (w szczególności: wsparcie IT)stosowane w jednostkach oświatowych objętych wspólną obsługą przez Urząd m. st. Warszawy.Artykuł powstał w ramach cyklu publikacji pt. „Uwarunkowania pomiaru efektywnościfinansowania edukacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.30

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: