Object structure
Title:

Regionalne efekty ekonomiczne z turystyki w parkach narodowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional economic results of tourism in national parks

Creator:

Zbaraszewski, Wojciech

Subject and Keywords:

obszary chronione ; park narodowy ; efekty ekonomiczne ; turystyka ; protected areas ; national park ; economic effects ; tourism

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 455-462

Abstrakt:

Obszary chronione na świecie zyskują na znaczeniu. Wynika to m.in. z odnotowanych w ostatnich dziesięcioleciach wzrostu ich liczby i zajmowanej powierzchni. Powszechnie uznanym na świecie przykładem obszarów chronionych są parki narodowe. Parki narodowe tworzone są przede wszystkim w celu ochrony naturalnych procesów na dużych obszarach. Jednocześnie stanowią bazę dla aktywności naukowej, edukacyjnej, turystycznej. Parki narodowe są często przywoływanym w literaturze przykładem dóbr publicznych. W artykule przedstawiono niemiecki model w zakresie ustalania regionalnych efektów ekonomicznych z turystyki w parkach narodowych, w tym liczby tworzonych miejsc pracy. Na bazie doświadczeń niemieckich wydaje się, że informacje dotyczące skutków gospodarczych związanych z istnieniem parku narodowego powinny być szerzej stosowane w Polsce jako element krajowego systemu społeczno-ekonomicznego monitorowania obszarów chronionych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.42

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: