Object structure
Title:

Czynniki determinujące społeczeństwo do stosowania odnawialnych źródeł energii w świetle badań empirycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of the society for the use of renewable energy sources in the light of empirical research

Creator:

Żelazna, Anna ; Szcześniak, Ewelina

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; OZE ; energetyka odnawialna ; sustainable development ; renewable energy sources ; renewable energy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 472-480

Abstrakt:

Zrównoważony rozwój jest koncepcją, której celem jest integracja działań społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Społeczeństwo województwa lubelskiego, jak i całego kraju, ma szansę na wprowadzanie tych zasad poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach domowych oraz podmiotach gospodarczych. Rozwiązania te mają na celu zmniejszanie zużycia energii oraz ilości emitowanych zanieczyszczeń. Takie efekty można osiągnąć poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Największym zainteresowaniem cieszą się słoneczne systemy grzewcze czy systemy fotowoltaiczne, co potwierdzają aktualne wyniki badań. Odnawialne źródła energii dają szansę na poprawę jakości środowiska czy usprawnienie procesów gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, a także przyczyniają się do rozwoju gospodarczego. Celem artykułu jest prezentacja opinii społeczeństwa w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Badania prowadzone były za pomocą ankiety badawczej skierowanej do mieszkańców województwa lubelskiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.44

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: