Show structure

Title:

Energooszczędność okładki bieżnej taśmy przenośnikowej - wstęp do nowej klasyfikacji taśm

Group publication title:

Mining Science

Title in english:

Energy efficiency of the bottom cover of a conveyor belt – the first step to the new classification of belts

Creator:

Kawalec, Witlod ; Woźniak, Dariusz

Contributor:

Hardygóra, Monika. Redakcja ; Szyszka, Danuta. Redakcja

Subject and Keywords:

górnictwo ; geologia ; geoinżynieria ; etykiety efektywności energetycznej ; metoda oporów jednostkowych ; opór toczenia taśmy ; jednostkowe zużycie energii na przenośniku

Description:

Mining Science : Fundamental Problems of Conveyor Transport, Vol. 21, Special Issue 2, 2014, s. 47-60

Publisher:

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.5277/ms142105s

Source:

click here to follow the link

Language:

pol

Relation:

Mining Science ; Mining Science : Fundamental Problems of Conveyor Transport, Vol. 21, Special Issue 2, 2014 ; Prace Naukowe Instytutu Gornictwa Politechniki Wroclawskiej ; Politechnika Wrocławska. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska ; Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl