Show structure

Title:

Inteligentny system diagnostyki taśm przenośnikowych - koncepcja

Group publication title:

Mining Science

Title in english:

Intelligent diagnostic system for conveyor belt maintenance

Creator:

Zimroz, Radosław ; Błażej, Ryszard ; Stefaniak, Paweł ; Wyłomańska, Agnieszka ; Obuchowski, Jacek ; Hardygóra, Monika

Contributor:

Hardygóra, Monika. Redakcja ; Szyszka, Danuta. Redakcja

Subject and Keywords:

górnictwo ; geologia ; geoinżynieria ; taśma przenośnikowa ; diagnostyka ; zarządzanie ; system wspomagania podejmowania decyzji

Description:

Mining Science : Fundamental Problems of Conveyor Transport, Vol. 21, Special Issue 2, 2014, s. 99-109

Publisher:

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.5277/ms142109s

Source:

click here to follow the link

Language:

pol

Relation:

Mining Science ; Mining Science : Fundamental Problems of Conveyor Transport, Vol. 21, Special Issue 2, 2014 ; Prace Naukowe Instytutu Gornictwa Politechniki Wroclawskiej ; Politechnika Wrocławska. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska ; Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl