Object structure
Title:

Bilansowe i podatkowe aspekty wniesienia aportu do spółki kapitałowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Balance sheet and tax aspects of providing an in-kind contribution to a capital company

Creator:

Chluska, Jolanta ; Czuba-Kulisińska, Beata

Subject and Keywords:

aporty ; spółka kapitałowa ; kapitał ; in-kind contributions ; capital company ; capital

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 484, s. 40-47

Abstrakt:

W warunkach rozwijającego się rynku kapitałowego coraz częściej można zaobserwować złożone struktury gospodarcze. Jednostki działające na rynku, chcąc osiągnąć swoje cele, wchodzą w związki kapitałowe z innymi podmiotami, tworząc spółki kapitałowe: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Celem artykułu jest analiza uwarunkowań prawnych związanych z wnoszeniem wkładów niepieniężnych innych niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, ujęcie ich w księgach rachunkowych oraz dla celów podatkowych. Podmiotem badań były spółki kapitałowe, w których obejmowane są udziały (akcje) w zamian za aporty. Jako narzędzia badawcze wykorzystano analizę literatury przedmiotu, regulacji prawnych oraz przykładu praktycznego wnoszenia aportów. Postawiono następujące pytania badawcze: dla kogo korzystny jest aport – dla inwestora czy spółki otrzymującej aport, jak wnoszone aporty wpływają na kondycję finansową podmiotu inwestora oraz podmiotu otrzymującego aport

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.484.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 484 ; Kapitały w jednostkach gospodarczych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: