Object structure

Title:

Efektywność inwestycji w akcje notowanych w Polsce spółek private equity

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

The efficiency of investments in shares of private equity companies listed in Poland

Creator:

Zimny, Artur

Subject and Keywords:

private equity ; efektywność inwestycji w akcje ; optymalizacja portfela inwestycyjnego ; efficiency of investemts in shares ; investment portfolio optimisation

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 1 (30), s. 100-126

Abstrakt:

W artykule przedstawiono analizę efektywności inwestycji w akcje spółek, które prowadzą działalność na rynku private equity, notowanych na polskim publicznym rynku akcji (zidentyfikowano 29 takich spółek). Wykazano, że inwestycje w te akcje przynoszą generalnie wyższe stopy zwrotu niż z indeksu WIG (przyjętego za benchmark), ale też cechują się znacznie wyższym ryzykiem inwestycyjnym (mierzonym odchyleniem standardowym). Efektywności tych inwestycji (mierzonej wskaźnikami Sharpe’a i Treynora) nie można uznać za wyższą od efektywności inwestycji w benchmark (WIG), co jednak nie znaczy, że jest ona niższa. Ponadto stwierdzono słabą korelację stóp zwrotu z akcji notowanych spółek private equity ze stopami zwrotu z WIG, z czego wynika, iż akcje te są instrumentami pozwalającymi znacznie redukować ryzyko portfeli inwestycyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2017.1.08

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 1 (30)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu