Show structure

Title:

Zastosowanie osadzarkowego procesu wzbogacania do odzysku surowca ze składowiska odpadów górniczych

Group publication title:

Mining Science

Title in english:

Application of the jig beneficiation operation for minerals recovery from mining waste deposits

Creator:

Matusiak, Piotr ; Kowol, Daniel

Contributor:

Hardygóra, Monika. Redakcja ; Szyszka, Danuta. Redakcja

Subject and Keywords:

górnictwo ; geologia ; geoinżynieria ; składowiska odpadów kopalnianych ; rekultywacja ; klasyfikator pulsacyjny ; mining landfill ; reclamation ; pulse classifier

Description:

Mining Science : Mineral Aggregates, Vol. 23, Special Issue 1, 2016, s. 115-125

Publisher:

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.5277/mscma1622311

Source:

click here to follow the link

Language:

pol

Relation:

Mining Science ; Mining Science : Mineral Aggregates, Vol. 23, Special Issue 1, 2016 ; Prace Naukowe Instytutu Gornictwa Politechniki Wroclawskiej ; Politechnika Wrocławska. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska ; Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl