Object structure

Title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol. 19, 2010, nr 2

Group publication title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine

Subject and Keywords:

historia medycyny ; medycyna ; medycyna kliniczna ; medycyna doświadczalna ; badania doświadczalne ; zdrowie publiczne ; etyka

Description:

poprzedni tytuł : Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej ; Indexed in: EMBASE/Excerpta Medica, Ulrich's (TM) International Periodicals Directory, Index Copernicus

Publisher:

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol.19, 2010

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

adalimumab ; laktoferyna ; markery w kale ; kanaliki nerkowe ; wysiłek fizyczny ; HLAR ; MRS ; infliksymab ; Enterococcus ; ADMA ; embolizacja wewnątrznaczyniowa ; nieswoiste zapalenie jelita ; fibrynoliza ; czynnik von Willebranda ; czynnik martwicy nowotworu−α ; palenie tytoniu ; simwastatyna ; hormonalna terapia zastępcza ; minimalne stężenie hamujące antybiotyku ; menopauza ; czynniki neurohormonalne ; arytmie ; elektywna laparoskopowa cholecystektomia ; neurologia ; czynność śródbłonka ; S100A12 ; konstrukcje łukowate w oponie twardej ; GRE ; mocz ; malformacja tętniczo-żylna mózgowia ; serce ; medycyna estetyczna ; wrzodziejące zapalenie jelita grubego ; mutacja genu ; kalprotektyna ; krwiak podtwardówkowy ; terapia biologiczna ; szybka ścieżka ; czynniki transkrypcyjne ; NO ; DDAH ; zespolenie ; AVM ; tachykardiomiopatia ; fizjologia rozrodu i układu moczowo-płciowego ; niewydolność serca ; okulistyka ; technika chirurgiczna ; choroba Crohna ; PRMTs ; toksyna bolulinowa ; typologia żył mostkowych ; zwężenie ; choroba niedokrwienna serca ; opieka okołooperacyjna ; dysplazja ektodermalna ; chirurgia jednego dnia ; żyły mostkowe ; choroba sprzężona z chromosomem X ; certolizumab ; hormony