Object structure
Title:

Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej na zróżnicowanie dochodów gmin w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impact of equalizing part of general subsidy on dispersion of municipalities’ revenues in Poland

Creator:

Monika, Banaszewska

Subject and Keywords:

redystrybucja pionowa ; samorząd terytorialny ; miary zróżnicowania ; miary koncentracji ; vertical redistribution ; territorial self-government ; measures of dispersion ; measures of concentration

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 22-32

Abstrakt:

Celem artykułu jest określenie wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej na zróżnicowanie dochodów gmin w Polsce. Okres badania obejmuje lata 2007–2014. W artykule omówiono konstrukcję subwencji wyrównawczej. Przedstawiono również jej udział w dochodach własnych i dochodach ogółem wszystkich gmin oraz gmin – beneficjentów. W analizie empirycznej rozkładów dochodów na mieszkańca wykorzystano następujące mierniki zróżnicowania i koncentracji: współczynnik zmienności, współczynnik Giniego oraz indeks Theila. Z badania wynika, że w wymienionym okresie redystrybucja pionowa zmniejszała zróżnicowanie dochodów gmin na mieszkańca. Wpływ ten był silniejszy w odniesieniu do dochodów własnych niż dochodów ogółem. Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyczyniała się do spadku zróżnicowania dochodów gmin zarówno wewnątrz województw, jak i pomiędzy nimi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.02

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: