Object structure
Title:

Dysfunkcje udziałów w podatkach państwowych w aspekcie zmniejszającej się samodzielności dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Dysfunctions of shares in state income taxes in the aspect of decreasing the revenue autonomy of the local government in Poland

Creator:

Dziemianowicz, Ryta

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; podatki lokalne ; udziały w podatkach dochodowych ; władztwo podatkowe ; local government ; local taxes ; shares in state income taxes ; taxing power

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 90-107

Abstrakt:

Udziały w państwowych podatkach dochodowych (PIT i CIT) w polskim systemie prawnym są zaliczane do kategorii dochodów własnych samorządu terytorialnego. Jednocześnie są to dochody transferowe, niespełniające podstawowych atrybutów tzw. podatków zdecentralizowanych, charakterystycznych dla tej kategorii dochodów. W odniesieniu do tych źródeł dochodów jednostki samorządu terytorialnego nie dysponują żadnymi elementami władztwa podatkowego. W tym sensie stanowią one jedynie ich „atrapę”. Celem artykułu jest ocena obowiązującego w Polsce systemu podatków samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem udziałów w państwowych podatkach dochodowych w aspekcie samodzielności dochodowej samorządu terytorialnego. Opracowanie jest jednocześnie próbą odpowiedzi na pytanie: Czy polski system podatków samorządowych rzeczywiście realizuje postulaty zawarte w Konstytucji RP oraz EKSL? Tekst przygotowano na podstawie studiów literaturowych oraz analizy danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów i GUS

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.08

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: