Object structure
Title:

Regionalne dysproporcje w polityce fiskalnej a rozwój sektora MŚP na przykładzie wybranych państw OECD

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional disproportions in fiscal policy vs. SME sector development on the example of chosen OECD countries

Creator:

Gałuszka, Jolanta

Subject and Keywords:

polityka fiskalna ; decentralizacja fiskalna ; atrybuty fiskalne lokalizacji ; fiscal policy ; fiscal decentralization ; fiscal attributes of location

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 153-168

Abstrakt:

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 95% firm, generując 60-70% zatrudnienia w większości krajów OECD. Duże podmioty gospodarcze redukują zatrudnienie, zmieniając dotychczasowy charakter umów zatrudnienia i korzystając coraz częściej z outsourcingu. Strategia dużych firm poniekąd wymusza określony poziom przedsiębiorczości i inicjatyw wśród lokalnych społeczeństw. Celem artykułu jest określenie efektywności regionalnych polityk fiskalnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rozwiązań obciążeń podatkowych, jak i wydatków publicznych. Opracowanie zostało podzielone na trzy części. W pierwszej podjęto próbę zidentyfikowania relacji między regionalnymi dysproporcjami a autonomią regionalnych decydentów politycznych w realizacji właściwej sobie polityki fiskalnej. W drugiej podjęto wątek istoty fiskalnej atrakcyjności regionu. W ostatniej pokazano przykładowe rozwiązania opodatkowania działalności gospodarczej na poziomie lokalnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.12

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: