Object structure
Title:

Zmiana przeznaczenia nabytego dobra inwestycyjnego a prawo gminy do odliczenia podatku od towarów i usług

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Change of the destination of the purchased capital goods vs. municipality right of deduction the tax on goods and services

Creator:

Halasz, Artur

Subject and Keywords:

prawo do odliczenia ; korekta ; gmina ; podatek od towarów i usług ; right of deduction ; adjustment ; municipality ; tax on goods and services

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 206-217

Abstrakt:

Gmina w Polsce stanowi podstawową jednostkę samorządu terytorialnego oraz jest wspólnotą samorządową, która przede wszystkim została utworzona do realizacji zadań publicznych. Jednak gmina może również wykonywać zadania o charakterze komercyjnym. Wykonywanie przez nią tych zadań (zarówno publicznych, jak i komercyjnych) ma swoje prawnopodatkowe konsekwencje w podatku od towarów i usług, które są odmienne w zależności od charakteru wykonywanych zadań. W związku z tym przedmiotem niniejszego opracowania jest możliwość dokonania przez gminę korekty podatku od towarów i usług w związku ze zmianą przeznaczenia nabytego dobra inwestycyjnego. Analiza orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych wskazuje na jednolitą linię orzeczniczą, natomiast brak tej jednolitości występuje w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z tym autor niniejszego opracowania przeprowadził analizę orzecznictwa, jak również dokonał wykładni przepisu art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.16

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: