Object structure
Title:

Zakat w heterodoksyjnym ujęciu partnerstwa publiczno-prywatnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Zakat in public private partnership heterodox approach

Creator:

Kociemska, Hanna

Subject and Keywords:

danina Zakat ; partnerstwo publiczno-prywatne ; ujęcie heterodoksyjne ; finanse publiczne ; public private partnership ; Zakat ; heterodox approach ; islamic finance ; conventional finance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 230-239

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja hipotezy o istnieniu teoretycznej możliwości stosowania daniny Zakat w ujęciu heterodoksyjnym finansów publicznych, na przykładzie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). PPP jest kluczowym narzędziem służącym osiągnięciu procesu konwergencji, rozumianej jako przenikanie wybranych elementów finansów konwencjonalnych oraz finansów islamskich dla realizacji inwestycji i dostarczania dóbr publicznych na podstawie długoterminowej umowy w PPP. Ujęcie heterodoksyjne w finansach publicznych, bazujące na proponowanych filarach, prowadzi do osiągnięcia konsensusu pomiędzy celami inwestorów prywatnych, tj. maksymalizacji zysku oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, oraz celami podmiotów publicznych, tj. dostarczaniu odpowiedniej ilości i jakości dóbr publicznych. Danina Zakat od aktywów handlowych spółki celowej w PPP może stanowić element regionalnej polityki ekonomicznej i społecznej w realizacji projektów PPP, w konwencjonalno-islamskich uwarunkowaniach społecznych, politycznych, gospodarczych. Jednocześnie proponowana konstrukcja omawianej daniny stanowi istotny element podejścia heterodoksyjnego w finansach publicznych. Główną metodą badawczą stosowaną w pracy są studia literaturowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.18

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: