Object structure
Title:

Kontrowersje wokół dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Controversies on specific grants from the state budget for local government units

Creator:

Owsiak, Katarzyna

Subject and Keywords:

dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego ; dotacje na zadania własne ; dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej ; specific grants from the state budget for local government units ; specific grants for own tasks ; specific grants for government administration-related tasks

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 340-349

Abstrakt:

W literaturze przedmiotu można znaleźć argumenty zarówno za pozostawieniem, jak i odejściem od systemu zasilania zewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego, opartego na subwencji ogólnej i dotacjach celowych. Odnosząc się do dotacji celowych, warto zauważyć, że z jednej strony dla jednostki samorządu terytorialnego oznaczają one wyposażenie jej w dodatkowe środki, natomiast z drugiej za pomocą tego transferu państwo zapewnia sobie wpływ na kierunki realizacji lokalnej gospodarki finansowej. Ponadto niewystarczające dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powodują negatywną ocenę tego sposobu finansowania zadań samorządowych. Na tym tle artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego są narzędziem oddziaływania państwa na ich działalność

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.27

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: