Object structure
Title:

Analiza interesariuszy jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w systemie IOWISZ

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Stakeholder analysis as a decision support tool in the IOWISZ system

Creator:

Susmarski, Sebastian

Subject and Keywords:

teoria interesariuszy ; wydatki majątkowe ; ochrona zdrowia ; stakeholders’ theory ; capital expenditure ; health care

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 453-461

Abstrakt:

30 sierpnia 2016 r. weszła w życie Ustawa z 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie opinię o celowości utworzenia podmiotu leczniczego lub jednostek, lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą wydaje właściwy wojewoda, poddając analizie regionalną mapę potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, dane z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, a także zasięga opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Celem artykułu jest rozpatrzenie analizy interesariuszy jako źródła informacji w procesie oceny celowości realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych w sektorze ochrony zdrowia z wykorzystaniem narzędzia IOWISZ. W artykule przedstawione zostanie środowisko funkcjonowania narzędzia IOWISZ w kontekście wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.36

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: