Object structure
Title:

Skłonność do konkurencji podatkowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

A propensity to tax competition

Creator:

Walasik, Artur

Subject and Keywords:

konkurencja podatkowa ; mobilność bazy podatkowej ; decentralizacja ; finanse lokalne ; tax competition ; mobility of tax base ; decentralization ; local public finance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 472-482

Abstrakt:

W warunkach decentralizacji władztwa podatkowego, władze lokalne konkurują między sobą o ograniczone co do ich wydajności źródła podatków. Celem artykułu jest opracowanie założeń modelu skłonności do konkurencji podatkowej w warunkach mobilnych źródeł opodatkowania. Przedmiotem opracowania jest wskazanie różnic między zdolnością jurysdykcji podatkowych do konkurencji oraz skłonnością do konkurencji podatkowej. Wprowadzono i zdefiniowano pojęcia jurysdykcji podatkowej oraz mobilności bazy podatkowej. Potencjał zróżnicowania jurysdykcji podatkowych określa zdolność do konkurencji podatkowej i zależny jest od zakresu i stopnia decentralizacji władztwa podatkowego. Potencjał mobilności źródeł podatkowych opisuje skłonność do konkurencji podatkowej, zależną od kosztów ponoszonych w związku z występowaniem barier wyjścia i wejścia do jurysdykcji podatkowej oraz kosztów przeniesienia bazy podatkowej między jurysdykcjami podatkowymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.38

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: