Object structure

Title:

Znaczenie narzędzi wirtualizacji procedur cywilnych w opisywaniu procesów prawnych

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Significance of visualization of the civil procedures for better illustration of legal processes

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona ; Greńczuk, Andrzej

Subject and Keywords:

postępowanie cywilne ; procedura ; wizualizacja ; narzędzia wizualizacji ; BPMN ; UML ; civil procedure ; procedure ; virtualization ; virtualization tools

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 1 (43), s. 21-34

Abstrakt:

Celem artykułu jest wstępna analiza możliwości wykorzystania narzędzi wizualizacji procesów prawnych na potrzeby lepszego zobrazowania przepływów zachodzących w systemie prawnym. Artykuł przedstawia problematykę postępowania cywilnego z perspektywy procedur prawnych, które powinny być w pełni ustrukturyzowane oraz ustandaryzowane. Ponieważ realizacja procedur cywilnych dotyczy interesariuszy, dla których niejednokrotnie zrozumienie kolejnych etapów postępowania jest trudne, autorzy wskazują na możliwość zastosowania narzędzi wizualizacji procesów, która może znacznie wspomóc przeciętnego obywatela w zrozumieniu procedur cywilnych, których jest wykonawcą. Autorzy wskazują na szerokie spektrum procedur wchodzących w skład postępowania cywilnego, a na tym tle omawiają narzędzia wizualizacji mogące być wykorzystane do zwiększenia zrozumiałości tych procedur przez interesariuszy, a co się z tym wiąże – poprawy jakości ich wykonania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.5611/ie.2017.1.02

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 1 (43)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu