Object structure
Title:

Międzynarodowy handel dobrami wysokiej techniki – przypadek Chin

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

International trade in high-tech goods – the case of China

Creator:

Kuźnar, Andżelika

Subject and Keywords:

dobra wysokiej techniki ; handel międzynarodowy ; globalne łańcuchy wartości ; handel według wartości dodanej ; Chiny ; high-tech goods ; international trade ; global value chains ; value added trade ; China

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 486, s. 80-91

Abstrakt:

Statystyki handlu międzynarodowego wskazują, że Chiny są znaczącym eksporterem dóbr wysokiej techniki, doganiając liderów. Zajmują pierwszą pozycję w eksporcie komputerów i wyrobów elektronicznych. Zgodnie z teorią obfitości zasobów, powinny jednak specjalizować się w produkcji dóbr pracochłonnych, a nie kapitałochłonnych. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście Chiny są głównym producentem dóbr zaawansowanych technicznie. Analiza handlu według wartości dodanej wskazuje, że znaczący udział w eksporcie produktów made in China ma zagraniczna wartość dodana oraz import pośredni, szczególnie w branży elektronicznej i komputerowej. Chiny uczestniczą tylko w niektórych etapach produkcji i eksportują dobra finalne. Sugeruje to duże znaczenie międzynarodowej współpracy produkcyjnej w branży, a także ścisłą integrację Chin ze światowymi łańcuchami wartości i ich rolę w tych łańcuchach jako końcowych ogniw, angażujących duże zasoby niewykwalifikowanych pracowników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.486.07

Language:

pol

Relation:

The Development Challenges of Asia-Pacific Countries ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 486

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: