Object structure

Title:

Zastosowanie metody DEA do oceny efektywności badań na rzecz ochrony powietrza i klimatu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of DEA method in the assessment of efficiency of air and climate protection activities

Creator:

Fura, Barbara

Subject and Keywords:

efektywność ; model NR-CCR ; ochrona powietrza i klimatu ; województwa ; efficiency ; NR-CCR model ; air and climate protection ; provinces

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 483, s. 57-67

Abstrakt:

Jakość powietrza atmosferycznego jest jednym z wyznaczników jakości życia współczesnego człowieka. Artykuł prezentuje wyniki badań w zakresie oceny efektywności działań na rzecz ochrony powietrza i klimatu w ujęciu województw w Polsce. Ocenę efektywności działań przeprowadzono przy użyciu metody DEA z zastosowaniem modelu NR-CCR zorientowanego na nakłady. Źródłem danych do analizy były wtórne dane statystyczne za rok 2015, dostępne w statystyce publicznej. Głównym rezultatem badań jest klasyfikacja województw i ich podział na obiekty efektywne i nieefektywne pod względem działań w zakresie ochrony powietrza i klimatu oraz ranking województw nieefektywnych. Oprócz wyznaczenia średniej efektywności przekształcenia nakładów w efekty zastosowanie modelu NR-CCR pozwoliło na określenie efektywności cząstkowych poszczególnych nakładów. Dzięki temu możliwe było wskazanie źródeł nieefektywności działań mogących utrudniać poprawę stanu jakości powietrza i klimatu w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.483.05

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 483 ; Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu