Object structure
Title:

Wyzwania unijnej polityki regionalnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Challenges of European Union regional policy

Creator:

Dębowski, Tomasz

Subject and Keywords:

polityka regionalna Unii Europejskiej ; zróżnicowania regionalne ; warunkowość ; włączenie społeczne ; EU regional policy ; regional differentiation ; conditionality ; social inclusion

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 69-80

Abstrakt:

Problematyka podjęta w niniejszej publikacji wskazuje wybrane uwarunkowania realizacji unijnej polityki regionalnej w latach 2014–2020. W pierwszej części artykułu podjęto próbę wyjaśnienia pojęcia „rozwój regionalny”. Oparto się przy tym na wybranych ujęciach prezentowanych w literaturze krajowej oraz ustawodawstwie polskim. W dalszej kolejności dokonano analizy zróżnicowań rozwoju państw członkowskich Unii Europejskiej. Wykorzystano do tego dwa wskaźniki: PKB per capita oraz stopę bezrobocia długookresowego. Okres analizy objął lata 2006–2015. Podstawowym celem artykułu stało się jednak określenie głównych kierunków zmian w unijnej polityce regionalnej lat 2014–2020 w kontekście dążeń Unii Europejskiej do wzmacniania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Przeprowadzone rozważania wskazały nowe zmiany, istotne wyzwania oraz szczególne obostrzenia w sferze unijnej polityki regionalnej lat 2014–2020. Zidentyfikowano też jedną z przeszkód mogących negatywnie wpłynąć na proces wyrównywania poziomu rozwoju na obszarze Wspólnoty

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.06

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: