Object

Title: Bariery rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w opinii przedsiębiorców i władz lokalnych powiatu radzyńskiego

Title in english:

Barriers to the development of non-agricultural economic activity in rural areas in the opinion of entrepreneurs and local authorities from Radzyński Poviat

Creator:

Pomianek, Iwona ; Niewęgłowska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 249-261

Abstrakt:

Celem artykułu było wskazanie najważniejszych barier rozwoju przedsiębiorstw na obszarach wiejskich w powiecie radzyńskim (województwo lubelskie). Według badanych przedsiębiorców, głównymi czynnikami hamującymi rozwój były: długi okres oczekiwania na zapłatę, zmienność i zawiłość przepisów prawnych oraz brak wystarczających środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wymieniano także skomplikowane procedury administracyjne, trudny dostęp do finansowania zewnętrznego oraz nieuczciwą konkurencję. Władze lokalne natomiast wskazały na pierwszym miejscu na negatywny wpływ ograniczonych publicznych środków finansowych na rozwój przedsiębiorstw, niezrozumiałe i zmienne przepisy prawa oraz brak terenów pod inwestycje. Z badań wynika, że organizowanie i prowadzenie punktów bezpłatnego doradztwa dla lokalnych i potencjalnych przedsiębiorców mogłoby odegrać istotną rolę w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich powiatu radzyńskiego

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.22 ; oai:dbc.wroc.pl:39275

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487 ; Polityka ekonomiczna

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information