Object structure
Title:

Produkty regionalne i tradycyjne jako instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego regionu (na przykładzie województwa podlaskiego)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional and traditional products as instruments for support- ing the economic development of the region (on the example of the Podlaskie Voivodeship)

Creator:

Zalesko, Elżbieta

Subject and Keywords:

wzrost gospodarczy ; rozwój gospodarczy ; produkt regionalny ; produkt tradycyjny ; PKB per capita ; województwo podlaskie ; economic growth ; economic development of the region ; regional product ; traditional product ; GDP per capita ; Podlaskie Voivodeship

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 341-352

Abstrakt:

W artykule podjęto problem względnie niskiego poziomu rozwoju gospodarczego województwa podlaskiego na tle Polski oraz Unii Europejskiej. Na jego obszarze od lat produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca, mierzony parytetem siły nabywczej, nie przekracza 50% średniej unijnej. W opracowaniu przyjęto hipotezę, że produkty regionalne i tradycyjne są istotnymi czynnikami wspierającymi rozwój gospodarczy województwa podlaskiego. Specyficzne położenie, warunki naturalne oraz fakt, że województwo podlaskie to tygiel wielu kultur, religii, narodowości, sprawiają, że na tym terenie występuje potencjał do produkcji wyrobów regionalnych i tradycyjnych, co w warunkach rosnącego popytu na tego typu dobra stwarza nowe perspektywy wzrostu i rozwoju gospodarczego dla tego obszaru Polski

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.30

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: