Object structure
Title:

Produktywność pracy jako czynnik wzrostu polskiej gospodarki w latach 2004-2015

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Work productivity as a factor of growth of Polish economy in the years 2004-2015

Creator:

Adamczyk-Łojewska, Grażyna

Subject and Keywords:

gospodarka Polski ; produktywność pracy ; dynamika ; ujęcie sektorowe ; relacjei pozycja w UE ; Polish economy ; work productivity ; dynamics ; sectoral approach ; relations andposition in the EU

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 11-23

Abstrakt:

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań obejmujących dwunastoletni okres rozwoju gospodarczego Polski (2004-2015). Analizie poddano kierunki i zakres zmian zachodzących w efektywności wykorzystania zasobów pracy w gospodarce ogółem oraz w ramach trzech sektorów. Celem było określenie, czy i w jakim stopniu wzrost był rezultatem intensyfikacji procesów gospodarczych (doskonalenia metod i struktury gospodarki), a w konsekwencji wzrostu produktywności pracy. Przeprowadzone badania pozwoliły m.in. na ustalenie. jak zmieniał się realny poziom produktywności pracy w polskiej gospodarce (ogółem i w trzech sektorach), jak kształtował i zmieniał się względny poziom produktywności pracy w Polsce w relacji do średniego w krajach Unii Europejskiej, a także jak plasowała się pozycja polskiej gospodarki w analizowanym aspekcie wśród 27 krajów Unii Europejskiej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.01

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: