Object structure
Title:

Innowacje jako źródło konkurencyjności w gospodarce turystycznej na przykładzie przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovations as a source of competitiveness in the tourism economy on the example of enterprises

Creator:

Brojak-Trzaskowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

gospodarka turystyczna ; innowacja ; przedsiębiorstwo turystyczne ; tourism economy ; innovation ; tourist enterprise

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 57-68

Abstrakt:

Przedmiot zainteresowań badawczych ujętych w pracy koncentruje się na wybranych aspektach działań innowacyjnych przedsiębiorstw turystycznych. Dobór tematyki jest implikacją rangi innowacyjności jako źródła kreacji konkurencyjności współczesnych podmiotów gospodarczych oraz znaczenia sektora turystyki dla rozwoju gospodarki w ogóle. Celem badania jest odpowiedź na pytanie, czy innowacje rzeczywiście stanowią o konkurencyjności w gospodarce, przy czym obiektem badania są przedsiębiorstwa turystyczne. Jest to konsekwencją właściwości tych podmiotów i samej turystyki, a także zbyt dużej złożoności systemu gospodarczego jako całości, uniemożliwiającą dogłębne zbadanie tej problematyki w skali makroekonomicznej. Tak sformułowany cel przeprowadzonego badania, przy uwzględnieniu zarysowanych założeń, zdeterminował układ artykułu, a także dobór metod badawczych, tj. konkretyzując analizy, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i empirycznej, oraz syntezy, zwłaszcza w konstruowaniu wniosków z badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.05

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: