Object structure
Title:

Innowacyjność Polski na tle wybranych krajów według rankingu GII

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovation in Poland against the background of chosen countries according to GII ranking

Creator:

Chechelski, Piotr

Subject and Keywords:

Narodowy System Innowacyjności ; Globalny Indeks Innowacyjności ; rezultaty innowacyjności ; National Innovation Systems ; Global Index of Innovation ; results of innovation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 69-77

Abstrakt:

Celem badań było porównanie narodowych systemów innowacyjnych w rozwiniętych krajach świata i Polski poprzez analizę zmian wartości wskaźników Globalnego Indeksu Innowacyjności w latach 2012 i 2015. W krajach, w których wskaźnik GII wzrósł najszybciej, wzrastała także wartość wskaźników działań proinnowacyjnych i rezultatów innowacyjności, jednakże znacznie bardziej tego ostatniego. Może to świadczyć, że zainwestowane środki i działania przyniosły – lub nie – oczekiwane rezultaty. Polska należała do krajów, gdzie zainwestowane środki nie przyniosły założonych rezultatów. Można stąd wnioskować, że nasz Narodowy System Innowacyjności wymaga zmian i dostosowań do szybko zmieniających się uwarunkowań otoczenia zarówno krajowego, jak i globalnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.06

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: